Gamebridge

Gamebridge Ltd. er søsterselskapet til RSG (Rising Star Games), og de to selskapene har samme ledelse. Til forskjell fra søsterselskapet fokuserer Gamebridge mest på DLC, det vil si nedlastbare spill.

© 2015 - Bergsala Holding - All rights reserved